Søk

   

 

Retningslinjer1.     Hver voksen kan ha ansvaret for maks. fire barn pga. brannsikkerhet.

2.    De voksne skal til en hver tid ha oversikt og ta ansvar for barna.

3.   De voksne hjelper barna i de ulike aktivitetene, passer på at barna har det bra og at de følger barnehagens retningslinjer.

4.  Alle må bidra til at lekene blir ryddet inn i bua. 

5.   Må man forlate lokalet skal den ansatte varsles. Ansvaret for barna må da gis til en av de andre voksne.  Det er ikke tillat å etterlate barna alene her.

6.   Alle har ansvar for at barnehagen blir et trivelig sted å være for barn og voksne, og for både nye og gamle brukere.

7.   De største barna tar hensyn til de som er mindre. Alle voksne og barn tar hensyn til hverandre.

8.   Barnehagen er ikke en arena for baksnakking. Er det noe du reagerer på hos en av de andre brukerne, ta det opp med den ansatte og hun vil prøve å ordne dette på best mulig måte.

9.   Samlingsstund: Her skal hygge være i fokus så det er ikke nødvendig at barnet sitter stille. Det er ikke ønskelig at det lekes i salen mens samlingsstund pågår da dette virker forstyrrende. Ta med barnet på kjøkkenet hvis det ikke ønsker å delta i samlingsstunden.       

10.   Matsituasjon: All spising og drikking skal gjøres på kjøkkenet. Ingen mat eller drikke inne i salen. Vi ønsker ikke at leker eller bøker skal være på bordet når vi spiser. Vi ønsker å fremme god bordskikk og matro og ønsker derfor ingen løping mellom kjøkkenet og salen i lunsjen da dette virker forstyrrende. Etter bruk av kjøkkenet er alle ansvarlig for å rydde av etter seg og sine, sette kopper i oppvaskmaskin, vaske av bordet og stoler/ benk og koste gulvet.

11. Husk å rydde opp etter formingsaktiviteter.

 

-   SAMMEN SKAPER VI ET GODT MILJØ  -

 

 

 

 

 

 

Vis printervennlig versjon   

Søk | Kontakt oss | Aktiv Barnehage © 2022