top of page

DETTE HAR VI FOKUS PÅ I BARNEHAGEN...

Lek

Det viktigst er å få leke! I barnehagen har vi et stort mattebelagt rom som muliggjør lek og utforskning i trygge omgivelser. Her finns venner å leke med og leketøy av ulikt slag. Vi leker sammen med stemmen, med kropp og bevegelse. Lek bidrar til læring, utvikling og  mestring. Lek gjør livet meningsfylt og bringer glede. 

 

Kom og lek med oss!

Musikk

I tillegg til lek, har musikk en viktig plass i barnehagehverdagen vår. Musikk er et språk som alle forstår. Musikk fremmer helse, språkutvikling og samspill, og gir oss kontakt med følelsene våre. Vi leker med stemmen, med instrumenter, utforsker lyd og rytme, dans og bevegelse.

 

Samling rundt musikken bygger fellesskap og tilhørighet, her har alle stemmer plass. Velkommen til samling hos oss, hver dag kl.10.30 og 12.00 !

12.png

vennskap

Blir dagene lange hjemme i permisjon? Hos oss kan både barn og voksne finne noen å "leke" med. Mange vennskap har blitt dannet på Aktiv siden vi åpnet i 2003. Ta turen innom, kanskje møter du noen som kan vise seg å bli en venn for livet?

Vi har besøk  av både mødre, fedre, besteforeldre, au-pair..., mennesker fra mange ulike kulturer og bakgrunner. Her har vi respekt for hverandre og "stor takhøyde." Alle med omsorg for små barn er velkommen.

29.png
bottom of page